Selecteer een pagina

PARTIJvdSPORT: bouw samen met ons aan een gezonder en vitaler Nederland

 

PARTIJvdSPORT is de enige landelijke politieke partij die het belang van sport, bewegen en gezonde leefstijl voor alle Nederlanders en een gezonde samenleving als uitgangspunt neemt.

Petitie sport & bewegen is een essentiële dienstverlening al ruim 240.000 keer ondertekend

De petitie sport & bewegen is een essentiële dienstverlening die Ronald Wouters en Maurice Ambaum namens PARTIJvdSPORT hebben gestart, is inmiddels al meer dan 240.000 keer ondertekend. We willen de petitie op dinsdag 11 januari 2022 tijdens de landelijke actiedag van de sportwereld aanbieden aan de nieuwe sportminister van VWS, mevrouw Conny Helder.

Sinds de uitbraak van het coronavirus onderstrepen medici hoe belangrijk het is dat mensen extra weerstand opbouwen en vitaler gaan leven om zo gezond mogelijk door de coronacrisis te komen. Sporten en bewegen zou daarom juist een essentiële dienstverlening moeten worden, zodat mensen – bij voorkeur onder deskundige begeleiding – verantwoord en met plezier invulling kunnen geven aan een gezondere fysieke en mentale leefstijl. De sportwereld is dan ook onderdeel van de oplossing om mensen te helpen aan meer vitaliteit en weerstand. Daarom: SPORT = ESSENTIEEL.

Steun de petitie van Ronald Wouters en Maurice Ambaum.

Samen bouwen aan een fitter, vitaler en gezonder Nederland

PARTIJvdSPORT is de enige landelijke politieke partij die het belang van sport, bewegen en gezonde leefstijl voor alle Nederlanders en een gezonde samenleving als uitgangspunt neemt. We willen in 2022 deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en in 2023 aan de Provinciale Statenverkiezingen. Landelijk zullen we lobbyen voor een fitter, vitaler en gezonder Nederland en deelnemen aan de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen na 2021. 
Interesse om lokaal met ons mee te bouwen aan een fitter, vitaler en gezonder Nederland? Stuur dan een motivatiebrief met cv naar ons partijbureau: info@partijvdsport.nl.

Structureel investeren in preventie en leefstijl

De coronapandemie heeft onomstreden aangetoond dat gezond leven van levensbelang is. Tegelijkertijd is ook duidelijk geworden dat het huidige politieke klimaat in Nederland te weinig oog heeft voor een gezonde leefstijl en dat sport en bewegen slechts een bijzaak is. PARTIJvdSPORT wil structurele, preventieve investeringen in leefstijl en leefomgeving, zodat mensen hun metabole gezondheid en weerstand kunnen verhogen. Sport en beweging is een preventief medicijn voor heel veel ziekten. Ook het immuunsysteem wordt sterker door genoeg beweging. Om dat te kunnen realiseren, zullen we moeten blijven innoveren, professionaliseren en samenwerken. Samen met sociale partners, overheid en politieke daadkracht kunnen we binnen Nederland een échte sport- en beweegcultuur ontwikkelen. Op die manier zullen nog meer mensen aan sport- en beweegactiviteiten deelnemen en gezonder leven, en kunnen volgende generaties vitaler opgroeien.

Denktanksymposium voor nieuw zorgstelsel

Het huidige zorgstelsel is inefficiënt, bureaucratisch en duur. De zorg in ons land dreigt onbetaalbaar te worden. PARTIJvdSPORT wil bouwen aan een nieuw zorgstelsel dat onder meer aantoonbaar en gemeten gezond gedrag beloont met een premieverlaging. Om bouwstenen voor een nieuw zorgstelsel te verzamelen, organiseert PARTIJvdSPORT in het voorjaar van 2022 een online denktanksymposium.

Platform Ondernemende Sportaanbieders

PARTIJvdSPORT onderschrijft het manifest van het Platform Ondernemende Sportaanbieders, een samenwerkingsverband van brancheorganisaties die ca. 6.100 sportaanbieders vertegenwoordigen waar jaarlijks circa 9,5 miljoen sporters hun sport beleven en bijna 115.000 mensen werken. Met een omzet van bijna 4,4 miljard euro vertegenwoordigen zij ondernemende zwembaden, ondernemers in de buitensport, fitnesscentra, maneges, zeilscholen, squashbanen, bootverhuurders, jachthavens, golfbanen, yogaruimtes, vechtsporten, dans- en balletscholen, judozalen, indoor klimhallen, indoor skicentra en skateparken. Met jaarlijks ruim 441 miljoen sportactiviteiten (55% van het totaal in Nederland) spelen ondernemende sportaanbieders een belangrijke rol in het welzijn en de gezondheid van de Nederlandse bevolking.

Leefstijl Dashboard Nederland

PARTIJvdSPORT werkt samen met NL Actief – branchevereniging van erkende sport- en beweegbedrijven – aan de realisatie van het Leefstijl Dashboard Nederland. Uitgangspunt is dat het dashboard in 2022 wordt ingezet bij een landelijke, maatschappelijke leefstijlcampagne. Het dashboard laat met actuele, geanonimiseerde cijfers zien hoeveel kilo de deelnemers tijdens de campagneperiode afvallen, maar ook hoe op andere parameters en waarden hun leefstijl verbetert. Denk daarbij aan bloeddruk, viscerale vetwaarde en basaal metabolisme. De deelnemers geven tevens hun ‘gevoelswaarde’ weer, zodat ook inzichtelijk wordt wat de ‘gelukwinst’ van leefstijlverbetering is. De leefstijl dashboard is de ‘gezonde’ variant van het corona dashboard: we meten geen besmetting/ziekte, maar gezondheidswinst.