PARTIJvdSPORT: bouw samen met ons aan een gezonder en vitaler Nederland

 

PARTIJvdSPORT is de enige landelijke politieke partij die het belang van sport, bewegen en gezonde leefstijl voor alle Nederlanders en een gezonde samenleving als uitgangspunt neemt.

Start campagne Tweede Kamerverkiezing

PARTIJvdSPORT neemt deel aan de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023. Met een verrassende campagne laten we de komende maanden zien waarom het belangrijk is dat we meer aandacht gaan besteden aan een fit, vitaal en gezond Nederland. Als we nu niet ingrijpen en veel meer investeren in preventie en gezond gedrag belonen, wordt de zorg in ons land onbetaalbaar en worden mensen ongezonder, minder fit en minder vitaal. Dat wil PARTIJvdSPORT veranderen en daarom nemen we 22 november dit jaar deel aan de Tweede Kamerverkiezing.

Samen bouwen aan een fitter, vitaler en gezonder Nederland

PARTIJvdSPORT is de enige landelijke politieke partij die het belang van sport, bewegen en gezonde leefstijl voor alle Nederlanders en een gezonde samenleving als uitgangspunt neemt. We hebben in 2022 in Olst-Wijhe aan de gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen en zijn meteen in de raad gekomen. Landelijk blijven we lobbyen voor een fitter, vitaler en gezonder Nederland en deelnemen aan de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen na 2021.

Interesse om (lokaal) met ons mee te bouwen aan een fitter, vitaler en gezonder Nederland? Stuur dan een motivatiebrief met cv naar ons partijbureau: info@partijvdsport.nl.

Structureel investeren in preventie en leefstijl

De coronapandemie heeft onomstreden aangetoond dat gezond leven van levensbelang is. Tegelijkertijd is ook duidelijk geworden dat het huidige politieke klimaat in Nederland te weinig oog heeft voor een gezonde leefstijl en dat sport en bewegen slechts een bijzaak is. PARTIJvdSPORT wil structurele, preventieve investeringen in leefstijl en leefomgeving, zodat mensen hun metabole gezondheid en weerstand kunnen verhogen. Sport en beweging is een preventief medicijn voor heel veel ziekten. Ook het immuunsysteem wordt sterker door genoeg beweging. Om dat te kunnen realiseren, zullen we moeten blijven innoveren, professionaliseren en samenwerken. Samen met sociale partners, overheid en politieke daadkracht kunnen we binnen Nederland een échte sport- en beweegcultuur ontwikkelen. Op die manier zullen nog meer mensen aan sport- en beweegactiviteiten deelnemen en gezonder leven, en kunnen volgende generaties vitaler opgroeien.

Denktanksymposium voor nieuw zorgstelsel

Het huidige zorgstelsel is inefficiënt, bureaucratisch en duur. De zorg in ons land dreigt onbetaalbaar te worden. PARTIJvdSPORT wil bouwen aan een nieuw zorgstelsel dat onder meer aantoonbaar en gemeten gezond gedrag beloont met een premieverlaging. Om bouwstenen voor een nieuw zorgstelsel te verzamelen, organiseert PARTIJvdSPORT in het najaar/winter van 2023 een online denktanksymposium.

Succesvolle petitie SPORT = ESSENTIEEL

Sportminister Conny Helder heeft 11 januari 2022 op de landelijke actiedag van de sport in Den Haag onze petitie SPORT=ESSENTIEEL in ontvangst genomen. De petitie is ruim 370.000 keer ondertekend. Mede dankzij de petitie en de actiedag is de sportwereld sinds 15 januari 2022 weer open. Met dank aan de ruim 370.000 mensen die de petitie hebben ondertekend, met dank aan alle sportorganisaties en sportaanbieders die de petitie hebben gedeeld en er aandacht aan hebben gegeven. Nu op weg naar de volgende stap: sport en bewegen wordt een essentiële dienstverlening, zodat mensen, bij voorkeur onder deskundige begeleiding, verantwoord en met plezier invulling kunnen geven aan een gezondere fysieke en mentale leefstijl. De sportwereld is dan ook onderdeel van de oplossing om mensen te helpen aan meer vitaliteit en weerstand. Daarom: SPORT = ESSENTIEEL.

Platform Ondernemende Sportaanbieders

PARTIJvdSPORT onderschrijft het manifest van het Platform Ondernemende Sportaanbieders, een samenwerkingsverband van brancheorganisaties die ca. 6.100 sportaanbieders vertegenwoordigen waar jaarlijks circa 9,5 miljoen sporters hun sport beleven en bijna 115.000 mensen werken. Met een omzet van bijna 4,4 miljard euro vertegenwoordigen zij ondernemende zwembaden, ondernemers in de buitensport, fitnesscentra, maneges, zeilscholen, squashbanen, bootverhuurders, jachthavens, golfbanen, yogaruimtes, vechtsporten, dans- en balletscholen, judozalen, indoor klimhallen, indoor skicentra en skateparken. Met jaarlijks ruim 441 miljoen sportactiviteiten (55% van het totaal in Nederland) spelen ondernemende sportaanbieders een belangrijke rol in het welzijn en de gezondheid van de Nederlandse bevolking.