Standpunten

Download hier onze standpunten

Wij bouwen aan een gezondere samenleving

PARTIJvdSPORT staat voor een gezonde(re) samenleving waarin mensen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om:

 • Gezond(er) te eten
 • Voldoende en verantwoord te sporten en bewegen
 • Stoppen met roken
 • Goed te slapen
 • Voldoende te ontspannen

Dat willen we bereiken door

 • Gezond gedrag te belonen
 • Zorgstelsel te veranderen en meer in te zetten op preventie
 • Meer duurzame en laagdrempelige sport- en beweegfaciliteiten en -infrastructuur in de openbare (groene) ruimte, inclusief ondersteunende voorzieningen zoals bijvoorbeeld watertappunten
 • Bouwen aan een inclusieve samenleving en een sociaal veilige sportomgeving waar iedereen kan meedoen en zichzelf mag zijn
 • Investeren in wetenschappelijke kennis en innovatie op het gebied van leefstijl(genees)kunde
 • Gezonde leefstijl en sport op te nemen in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs (gymlessen, schoolzwemmen) en projecten te steunen die daar een bijdrage aanleveren, zoals bijvoorbeeld De Gezonde Basisschool van de Toekomst
 • Stimuleren van vitaliteitsmanagement in en voor bedrijven
 • Gezonde en rookvrije kantines in sport en onderwijs
 • Samenwerkingsvormen op lokaal niveau tussen de georganiseerde, ongeorganiseerde en ondernemende sport
 • Ondernemende sportaanbieders de ruimte bieden om te kunnen ondernemen
 • Extra investeringen voor de versterking van de georganiseerde sport(verenigingen) en sport voor mensen met een beperking
 • Extra investeringen in topsport onder de voorwaarde dat topsporters zich (meer) inzetten als inspirerende ambassadeurs voor de breedtesport en kinderen
 • Sport & bewegen is een essentiële dienstverlening

Dat levert Nederland op

 • Minder druk op de zorg
 • Minder zorgkosten
 • Rem op ziekten als hart- en vaatziekten, obesitas, en diabetes type 2
 • Minder ziekteverzuim
 • Hogere productiviteit werknemers
 • Meer kwaliteit van leven
 • Sterkere sociale cohesie en inclusiviteit
 • Minder eenzaamheid
 • Meer talenten
 • Generaties kinderen en jongeren die gezonder opgroeien

Dat willen we samen met u realiseren

Word lid van de PARTIJvdSPORT. Voor € 15 per jaar bent u lid en maakt u samen met ons werk van een gezonder, fitter en vitaler Nederland. Uw betrokkenheid en steun is van grote waarde voor onze partij en de vitaliteit van ons land.