PARTIJvdSPORT Olst-Wijhe is de enige politieke partij die het belang van sport, bewegen en gezonde leefstijl voor alle inwoners van de gemeente Olst-Wijhe en een gezonde samenleving als uitgangspunt neemt.

PARTIJvdSPORT Olst-Wijhe is de enige politieke partij die het belang van sport, bewegen en gezonde leefstijl voor alle inwoners van de gemeente Olst-Wijhe en een gezonde samenleving als uitgangspunt neemt.

Rapper Donutcare maakt rap voor PARTIJvdSPORT

Rapper Donutcare heeft zijn nieuwe nummer voor de PARTIJvdSPORT gepresenteerd. De rap is bedoeld als promotie voor de PARTIJvdSPORT in Olst-Wijhe én als oproep aan (vooral) jongeren om te gaan stemmen volgende week. Zo doen wij dit bij de PARTIJvdSPORT!

PARTIJvdSPORT sponsort wedstrijdbal Wijhe’92

PARTIJvdSPORT Olst-Wijhe heeft de wedstrijdbal van de hoofdmacht van Wijhe’92 gesponsord.

Bouw samen met ons aan een gezonder en vitaler gemeente Olst-Wijhe

Gezond zijn wordt niet bepaald door de afwezigheid van ziekte of aandoening. Gezondheid is je geestelijk, lichamelijk goed voelen, lekker in je vel zitten. Het gaat over de mens in zijn geheel en de wereld om ons heen die ons kan beïnvloeden.

PARTIJvdSPORT staat voor een gezonde(re) samenleving waarin mensen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om:

 • Gezond(er) te eten
 • Voldoende en verantwoord te sporten en bewegen
 • Stoppen met roken
 • Goed te slapen
 • Voldoende te ontspannen

 Dat willen we bereiken door:

 • Gezond gedrag te belonen
 • Zorgstelsel te veranderen en meer in te zetten op preventie
 • Meer duurzame en laagdrempelige sport- en beweegfaciliteiten en -infrastructuur in de openbare (groene) ruimte, inclusief ondersteunende voorzieningen zoals bijvoorbeeld watertappunten
 • Bouwen aan een inclusieve samenleving en een sociaal veilige sportomgeving waar iedereen kan meedoen en zichzelf mag zijn
 • Investeren in wetenschappelijke kennis en innovatie op het gebied van leefstijl(genees)kunde
 • Gezonde leefstijl en sport op te nemen in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs (gymlessen, schoolzwemmen) en projecten te steunen die daar een bijdrage aanleveren, zoals bijvoorbeeld De Gezonde Basisschool van de Toekomst
 • Stimuleren van vitaliteitsmanagement in en voor bedrijven
 • Gezonde en rookvrije kantines in sport en onderwijs
 • Samenwerkingsvormen op lokaal niveau tussen de georganiseerde, ongeorganiseerde en ondernemende sport
 • Ondernemende sportaanbieders de ruimte bieden om te kunnen ondernemen
 • Extra investeringen voor de versterking van de georganiseerde sport(verenigingen) en sport voor mensen met een beperking
 • Extra investeringen in topsport onder de voorwaarde dat topsporters zich (meer) inzetten als inspirerende ambassadeurs voor de breedtesport en kinderen
 • Sport & bewegen is een essentiële dienstverlening

Structureel investeren in preventie en leefstijl

De coronapandemie heeft onomstreden aangetoond dat gezond leven van levensbelang is. Tegelijkertijd is ook duidelijk geworden dat het huidige politieke klimaat in Nederland te weinig oog heeft voor een gezonde leefstijl en dat sport en bewegen slechts een bijzaak is.

PARTIJvdSPORT Olst-Wijhe streeft naar structurele, preventieve investeringen in leefstijl en leefomgeving, zodat mensen hun metabole gezondheid en weerstand kunnen verhogen. Sport en beweging is een preventief medicijn voor heel veel ziekten. Ook het immuunsysteem wordt sterker door genoeg beweging. Om dat te kunnen realiseren, zullen we moeten blijven innoveren, professionaliseren en samenwerken.

Samen met sociale partners, overheid en politieke daadkracht kunnen we in Nederland en in de gemeente Olst-Wijhe een échte sport- en beweegcultuur ontwikkelen. Op die manier zullen nog meer mensen aan sport- en beweegactiviteiten deelnemen en gezonder leven, en kunnen volgende generaties vitaler opgroeien.