Legaal gokken Arnhem

 1. Europese Loterij In Nederland: Strategieën zijn een enorm belangrijk onderdeel van casino weddenschappen, en gokken in het algemeen.
 2. Gokken Scheveningen - Beide instellingen werkten samen met tienduizenden banken over de hele wereld en zijn de meest geaccepteerde betaalmethode door online casino's.
 3. Geld Winnen Belasting: De 8e is de kortste par 4 aan de voorkant op slechts 346 yards, en het geeft golfers een andere kans om rack up een birdie.

Meeste winkans Breda loterij

Kleine Loterijen
Maar gokken vereisen sommige een echt inkomen om te wedden en daardoor de risico's die u zou willen winnen uw eigen de grote potten te nemen.
Bingo Set Te Koop
Het vinden van een Amerikaanse online casino dat Bitcoin accepteert als betaalmethode is nog nooit zo eenvoudig geweest.
In werkelijkheid zullen uw werkgevers of familieleden echter nauwelijks zover gaan als dat.

Bingo avond Haarlemmermeer

Loterij Huis
Er zijn geen vervelende verificatieprocedures om op te wachten en u kunt beginnen met het spelen van games en het plaatsen van weddenschappen de tweede youre geregistreerd.
Waar Is De Eurojackpot Gevallen
Maar dit maakt de transactie nog veiliger en anoniem, maar het wordt een probleem als je geen geld in de hand hebt.
Meeste Kans In Loterij

Olst-Wijhe – Verkiezingsprogramma

Partijprogramma PARTIJvdSPORT Olst-Wijhe

1

Ruimtelijke ordening
PARTIJvdSPORT Olst-Wijhe wil leefbare wijken, veilige voetpaden en (brede) fietspaden, speelruimtes die uitnodigen tot bewegen. Veiligheid in het verkeer vinden we een belangrijk goed. PARTIJvdSPORT pleit voor een meldpunt verkeer en verkeersveiligheid. Een goede en veilige aansluiting met omliggende dorpen die behoren tot de gemeente Olst-Wijhe. We zetten ons in voor meer mogelijkheden voor buitenrecreatie en waterrecreatie. We maken ons ook sterk voor voldoende oplaadpunten voor de elektrische fiets.

3

Zorg
PARTIJvdSPORT onderstreept het belang van mentale en lichamelijke gezondheid en vitaliteit voor jong en oud. We zetten vooral in op preventie. Bijvoorbeeld door een vitaliteitscheck aan te bieden. We maken ons sterk dat het Preventieakkoord ook daadwerkelijk met ambitie wordt uitgevoerd: voorzorg in plaats van nazorg.

We gaan inwoners van de gemeente Olst-Wijhe met overgewicht die willen afvallen, ondersteunen. Door voorlichting te geven wat gezonde keuzes zijn en door een ‘Leefstijl-loket’ in te richten, van waaruit geholpen wordt om de juiste ondersteuning te vinden. Zorgprofessionals kunnen verwijzen naar dit loket.

PARTIJvdSPORT wil inzetten op bewustwording van de mentale en lichamelijke gezondheid, oftewel Positieve Gezondheid (een bredere kijk op gezondheid) volgens de grondlegger van dit concept, Machteld Huber. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Onder programmapunt 6 wordt dit nader toegelicht.

Door multidisciplinaire samenwerking van gemeente, GGD en GGZ, huisartsen/POH`s en sportaanbieders willen we er achter komen waar behoefte aan is en hoe daar invulling aan gegeven kan worden.

5

Verkeer infrastructuur en groenbeheer
PARTIJvdSPORT wil de verkeersomstandigheden in en om de gemeente Olst-Wijhe zo veilig mogelijk maken. Een meldpunt voor verkeer en verkeersveiligheid kan daarin een grote rol spelen. We willen veilige buitengebieden qua infrastructuur en verkeer. Het is van groot belang dat inwoners gehoord worden en hun ervaringen en bevindingen worden meegenomen bij nieuw te nemen beslissingen omtrent verkeerssituaties.

Fietsers en e-bikers moeten gebruik kunnen maken van veilige wegen, voetgangers van begaanbare en veilige trottoirs.

Mits veilig, willen we meer diversiteit in openbaar groen: niet alleen grasvelden. We stimuleren inwoners om hun perceel meer groen in te richten. Dat is ook onze boodschap richting woningbouwvereniging: kies waar mogelijk voor groen.

2

Woningbouw
PARTIJvdSPORT Olst-Wijhe wil meer woningen voor starters en senioren en meer sociale huurwoningen. We willen meedenken met de mogelijkheid om (pre)mantelzorgwoningen te realiseren. We staan open voor mogelijkheden om creatief om te gaan met woonruimtes en gebouwen die geschikt gemaakt zouden kunnen worden voor bewoning door meerdere huishoudens. Bijvoorbeeld het opdelen van een woonboerderij of voormalig bedrijfspand in meerdere zelfstandige woongedeelten. Denken in mogelijkheden, niet in belemmeringen.

4

Lokale economie
PARTIJvdSPORT wil in gesprek zijn en blijven met de (agrarische) ondernemers in Olst-Wijhe, zij zijn de motor van onze economie. We ondersteunen hen en bieden ruimte aan nieuwe initiatieven. We willen dat de winkelpanden gevuld blijven en dat het lokale aanbod zo divers mogelijk blijft. Ook voor agrarische ondernemers willen we dat de gemeente een rol pakt om nieuwe kansen te stimuleren en faciliteren.

6

Het bouwen aan een gezonder,
fitter en vitaler gemeente Olst-Wijhe
Gezond opgroeien, gelukkig oud worden

In de gezondheidszorg wordt vaak gesproken over preventie: het voorkomen van ziekte bij een groep mensen. Maar eigenlijk is dat een negatieve insteek: zolang je maar niet ziek wordt, is het oké. PARTIJvdSPORT streeft naar het bevorderen van gezondheid en uiteraard voorkom je daarmee zoveel mogelijk ziekte. Bovendien streef je naar méér, namelijk naar veerkracht als de weg naar gezondheid. Als we willen dat mensen gezonder leven, helpt het niet om zaken op te leggen of te verbieden. Positieve Gezondheid gaat uit van wat iemand zelf wil en belangrijk vindt, en bevordert daarmee zowel gezondheid als ervaren welbevinden. Naast mentale en lichamelijke aspecten zijn ook zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren belangrijke factoren. Positieve Gezondheid gaat over al die aspecten van het leven op de lange termijn. Het betreft dus niet zozeer alleen het korte termijn doel, zoals gewicht verliezen, minder stress of beter slapen, maar een groeiend bewustzijn van eigen regie op veerkracht en welbevinden.

 • Sport en bewegen zou voor iedere inwoner toegankelijk moeten zijn, ongeacht wie je bent of wat je situatie is. PARTIJvdSPORT pleit voor een lokale sportpas waarmee de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe bij elke vereniging of sportaanbieder terecht kunnen, zonder direct lid te hoeven worden en competitie te moeten spelen. Dit tegen een aantrekkelijk tarief, zodat het voor elke inwoner mogelijk is om te gaan bewegen en vooral ook om te ervaren welke sport het meest aanspreekt.
 • Inwoners waarvoor de sportpas financieel niet haalbaar is, kunnen in overleg gaan met de gemeente om te kijken naar oplossingen.
 • Meer educatie en bewustwording t.a.v. gezondheid toegankelijk maken voor alle inwoners van Olst-Wijhe.
 • Inrichten van een Leefstijl-loket.
 • Vitaliteitscheck op vrijwillige basis.
 • Zwemmen weer terug in het basisonderwijs.
 • Autovrije zones rond de scholen.
 • Meer beweging in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Waar nodig en mogelijk in samenwerking met de plaatselijke sportverenigingen/sportaanbieders.
 • Investeren in preventie en jeugdgezondheid.
  (Nog meer) bevorderen van inclusiviteit van sport- en beweegactiviteiten. Iedereen kan en mag   meedoen.
 • Zorg en sport sterker koppelen (met behulp van erkende interventies).
 • Gemeentelijke verzekerden in contact laten komen met leefstijlcoaches.
 • Inwoners uit sociaal isolement halen waar nodig en waar de behoefte is (met behulp van erkende interventies).
 • Blijven inzetten op ondersteuning van de cultuursector door middel van proactief in gesprek te blijven met deze sector en daar waar nodig professionals in te zetten die kunnen helpen om toekomstbestendig beleid te maken.
 • Waken over de identiteit van onze kernen en dorpen door met elkaar in gesprek te gaan of te blijven, om te horen wat er speelt.

1

Ruimtelijke ordening
PARTIJvdSPORT Olst-Wijhe wil leefbare wijken, veilige voetpaden en (brede) fietspaden, speelruimtes die uitnodigen tot bewegen. Veiligheid in het verkeer vinden we een belangrijk goed. PARTIJvdSPORT pleit voor een meldpunt verkeer en verkeersveiligheid. Een goede en veilige aansluiting met omliggende dorpen die behoren tot de gemeente Olst-Wijhe. We zetten ons in voor meer mogelijkheden voor buitenrecreatie en waterrecreatie. We maken ons ook sterk voor voldoende oplaadpunten voor de elektrische fiets.

2

Woningbouw
PARTIJvdSPORT Olst-Wijhe wil meer woningen voor starters en senioren en meer sociale huurwoningen. We willen meedenken met de mogelijkheid om (pre)mantelzorgwoningen te realiseren. We staan open voor mogelijkheden om creatief om te gaan met woonruimtes en gebouwen die geschikt gemaakt zouden kunnen worden voor bewoning door meerdere huishoudens. Bijvoorbeeld het opdelen van een woonboerderij of voormalig bedrijfspand in meerdere zelfstandige woongedeelten. Denken in mogelijkheden, niet in belemmeringen.

3

Zorg
PARTIJvdSPORT onderstreept het belang van mentale en lichamelijke gezondheid en vitaliteit voor jong en oud. We zetten vooral in op preventie. Bijvoorbeeld door een vitaliteitscheck aan te bieden. We maken ons sterk dat het Preventieakkoord ook daadwerkelijk met ambitie wordt uitgevoerd: voorzorg in plaats van nazorg.

We gaan inwoners van de gemeente Olst-Wijhe met overgewicht die willen afvallen, ondersteunen. Door voorlichting te geven wat gezonde keuzes zijn en door een ‘Leefstijl-loket’ in te richten, van waaruit geholpen wordt om de juiste ondersteuning te vinden. Zorgprofessionals kunnen verwijzen naar dit loket.

PARTIJvdSPORT wil inzetten op bewustwording van de mentale en lichamelijke gezondheid, oftewel Positieve Gezondheid (een bredere kijk op gezondheid) volgens de grondlegger van dit concept, Machteld Huber. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Onder programmapunt 6 wordt dit nader toegelicht.

Door multidisciplinaire samenwerking van gemeente, GGD en GGZ, huisartsen/POH`s en sportaanbieders willen we er achter komen waar behoefte aan is en hoe daar invulling aan gegeven kan worden.

4

Lokale economie
PARTIJvdSPORT wil in gesprek zijn en blijven met de (agrarische) ondernemers in Olst-Wijhe, zij zijn de motor van onze economie. We ondersteunen hen en bieden ruimte aan nieuwe initiatieven. We willen dat de winkelpanden gevuld blijven en dat het lokale aanbod zo divers mogelijk blijft. Ook voor agrarische ondernemers willen we dat de gemeente een rol pakt om nieuwe kansen te stimuleren en faciliteren.

5

Verkeer infrastructuur en groenbeheer
PARTIJvdSPORT wil de verkeersomstandigheden in en om de gemeente Olst-Wijhe zo veilig mogelijk maken. Een meldpunt voor verkeer en verkeersveiligheid kan daarin een grote rol spelen. We willen veilige buitengebieden qua infrastructuur en verkeer. Het is van groot belang dat inwoners gehoord worden en hun ervaringen en bevindingen worden meegenomen bij nieuw te nemen beslissingen omtrent verkeerssituaties.

Fietsers en e-bikers moeten gebruik kunnen maken van veilige wegen, voetgangers van begaanbare en veilige trottoirs.

Mits veilig, willen we meer diversiteit in openbaar groen: niet alleen grasvelden. We stimuleren inwoners om hun perceel meer groen in te richten. Dat is ook onze boodschap richting woningbouwvereniging: kies waar mogelijk voor groen.

6

Het bouwen aan een gezonder,
fitter en vitaler gemeente Olst-Wijhe
Gezond opgroeien, gelukkig oud worden

In de gezondheidszorg wordt vaak gesproken over preventie: het voorkomen van ziekte bij een groep mensen. Maar eigenlijk is dat een negatieve insteek: zolang je maar niet ziek wordt, is het oké. PARTIJvdSPORT streeft naar het bevorderen van gezondheid en uiteraard voorkom je daarmee zoveel mogelijk ziekte. Bovendien streef je naar méér, namelijk naar veerkracht als de weg naar gezondheid. Als we willen dat mensen gezonder leven, helpt het niet om zaken op te leggen of te verbieden. Positieve Gezondheid gaat uit van wat iemand zelf wil en belangrijk vindt, en bevordert daarmee zowel gezondheid als ervaren welbevinden. Naast mentale en lichamelijke aspecten zijn ook zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren belangrijke factoren. Positieve Gezondheid gaat over al die aspecten van het leven op de lange termijn. Het betreft dus niet zozeer alleen het korte termijn doel, zoals gewicht verliezen, minder stress of beter slapen, maar een groeiend bewustzijn van eigen regie op veerkracht en welbevinden.

 • Sport en bewegen zou voor iedere inwoner toegankelijk moeten zijn, ongeacht wie je bent of wat je situatie is. PARTIJvdSPORT pleit voor een lokale sportpas waarmee de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe bij elke vereniging of sportaanbieder terecht kunnen, zonder direct lid te hoeven worden en competitie te moeten spelen. Dit tegen een aantrekkelijk tarief, zodat het voor elke inwoner mogelijk is om te gaan bewegen en vooral ook om te ervaren welke sport het meest aanspreekt.
 • Inwoners waarvoor de sportpas financieel niet haalbaar is, kunnen in overleg gaan met de gemeente om te kijken naar oplossingen.
 • Meer educatie en bewustwording t.a.v. gezondheid toegankelijk maken voor alle inwoners van Olst-Wijhe.
 • Inrichten van een Leefstijl-loket.
 • Vitaliteitscheck op vrijwillige basis.
 • Zwemmen weer terug in het basisonderwijs.
 • Autovrije zones rond de scholen.
 • Meer beweging in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Waar nodig en mogelijk in samenwerking met de plaatselijke sportverenigingen/sportaanbieders.
 • Investeren in preventie en jeugdgezondheid.
  (Nog meer) bevorderen van inclusiviteit van sport- en beweegactiviteiten. Iedereen kan en mag   meedoen.
 • Zorg en sport sterker koppelen (met behulp van erkende interventies).
 • Gemeentelijke verzekerden in contact laten komen met leefstijlcoaches.
 • Inwoners uit sociaal isolement halen waar nodig en waar de behoefte is (met behulp van erkende interventies).
 • Blijven inzetten op ondersteuning van de cultuursector door middel van proactief in gesprek te blijven met deze sector en daar waar nodig professionals in te zetten die kunnen helpen om toekomstbestendig beleid te maken.
 • Waken over de identiteit van onze kernen en dorpen door met elkaar in gesprek te gaan of te blijven, om te horen wat er speelt.